ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ

      από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Ιουλίου
      06:30 π.μ. - 05:00 μ.μ.

Η προσχολική ηλικία αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης του παιδιού και είναι μια περίοδος προετοιμασίας και οργάνωσης συγκεκριμένων λειτουργιών, προκειμένου το παιδί να μπορέσει:

  • Να δομήσει τη σκέψη και τη γλώσσα του, και να ελέγξει το σώμα του.
  • Να ενταχθεί δημιουργικά στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
  • Να δραστηριοποιήσει και να αξιοποιήσει τις ατομικές του ικανότητες μέσα σε ένα ασφαλή και ευχάριστο χώρο.