ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ

      από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Ιουλίου
      06:30 π.μ. - 05:00 μ.μ.

Θεωρούμε δεδομένο ότι το παιδί μαθαίνει καλύτερα όταν, τα αντικείμενα της μάθησης σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του και εμπεδώνει τις έννοιες μέσα από εμπειρίες και όχι από μεμονωμένες δραστηριότητες. Ακολουθούμε μια εξελικτική πορεία μάθησης, η οποία δημιουργεί τη βάση για τη μετέπειτα ανάπτυξη του, μέσα από τις εξής ενότητες: