ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ

      από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Ιουλίου
      06:30 π.μ. - 05:00 μ.μ.

Το παιδί ευχαριστιέται να παίζει με όλες του τις αισθήσεις: τις ανακαλύπτει, τις δοκιμάζει και τις αναπτύσσει.

Με αυτό τον τρόπο, αποκτά εμπειρίες οι οποίες όταν επαναλαμβάνονται και αφομοιώνονται γίνονται γνώση.