ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ

      από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Ιουλίου
      06:30 π.μ. - 05:00 μ.μ.

Το παιδί χρειάζεται να βοηθηθεί για ν’ αποκτήσει συνείδηση του σώματος του.

Αυτό επιτυγχάνεται με ασκήσεις και παιχνίδια, αναγνωρίζει όλα τα μέρη του σώματος χωριστά ή συγχρόνως, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.