ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ

      από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Ιουλίου
      06:30 π.μ. - 05:00 μ.μ.

Συναισθηματική νοημοσύνη είναι ο αυτοέλεγχος, ο ζήλος, η επιμονή και η ικανότητα να βρίσκει κανείς κίνητρα για τον εαυτό του, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει το νοητικό δυναμικό του.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν:

  • Να κατανοούν τα συναισθήματα τους.
  • Να προσπαθούν να τα ελέγχουν.
  • Να μπορούν να επικοινωνούν, να λύνουν τις διαφορές τους και να συνεργάζονται.