ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ

      από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Ιουλίου
      06:30 π.μ. - 05:00 μ.μ.

Η προσχολική ηλικία αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης του παιδιού και είναι μια περίοδος προετοιμασίας και οργάνωσης συγκεκριμένων λειτουργιών, προκειμένου το παιδί να μπορέσει:

  • Να δομήσει τη σκέψη και τη γλώσσα του, και να ελέγξει το σώμα του.
  • Να ενταχθεί δημιουργικά στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
  • Να δραστηριοποιήσει και να αξιοποιήσει τις ατομικές του ικανότητες μέσα σε ένα ασφαλή και ευχάριστο χώρο.

 

Θεωρούμε δεδομένο ότι το παιδί μαθαίνει καλύτερα όταν, τα αντικείμενα της μάθησης σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του και εμπεδώνει τις έννοιες μέσα από εμπειρίες και όχι από μεμονωμένες δραστηριότητες. Ακολουθούμε μια εξελικτική πορεία μάθησης, η οποία δημιουργεί τη βάση για τη μετέπειτα ανάπτυξη του, μέσα από τις εξής ενότητες:

Το παιδί ευχαριστιέται να παίζει με όλες του τις αισθήσεις: τις ανακαλύπτει, τις δοκιμάζει και τις αναπτύσσει.

Με αυτό τον τρόπο, αποκτά εμπειρίες οι οποίες όταν επαναλαμβάνονται και αφομοιώνονται γίνονται γνώση.

Το παιδί χρειάζεται να βοηθηθεί για ν’ αποκτήσει συνείδηση του σώματος του.

Αυτό επιτυγχάνεται με ασκήσεις και παιχνίδια, αναγνωρίζει όλα τα μέρη του σώματος χωριστά ή συγχρόνως, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

Ενώ το παιδί ανακαλύπτει το σώμα του και τις αισθήσεις του παράλληλα μαθαίνει λέξεις που αναφέρονται σ’ αυτά και σιγά-σιγά καταφέρνει να χειρίζεται το λόγο, ο οποίος μεταφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματα. Το πλούσιο λεξιλόγιο, χρειάζεται να γίνει σκοπός της οικογένειας και του σχολείου. Μέσα που βοηθούν την ανάπτυξη του, είναι το παραμύθι, το τραγούδι, η συζήτηση, το κουκλοθέατρο και η δραματοποίηση.

 

Εστιάζουμε στην ανάπτυξη της φαντασίας των παιδιών και στην ικανότητα να επικοινωνούν και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα με δημιουργικούς τρόπους μέσα από χειροτεχνίες, κατασκευές, ζωγραφική, μαγειρική, κηπουρική.

Σ’ αυτή την ηλικία, οι γνώσεις του παιδιού, δεν είναι διαχωρισμένες σε διαφορετικές ενότητες, αλλά αλληλένδετες, δηλαδή όταν κάποιο παιδί μαγειρεύει, μπορεί να μάθει για επιστήμες, μαθηματικά, υγιεινή και πώς να συνεργάζεται και να μοιράζεται συγχρόνως.

Συναισθηματική νοημοσύνη είναι ο αυτοέλεγχος, ο ζήλος, η επιμονή και η ικανότητα να βρίσκει κανείς κίνητρα για τον εαυτό του, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει το νοητικό δυναμικό του.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν:

  • Να κατανοούν τα συναισθήματα τους.
  • Να προσπαθούν να τα ελέγχουν.
  • Να μπορούν να επικοινωνούν, να λύνουν τις διαφορές τους και να συνεργάζονται.